Το κοριτσάκι που έπαιζε στον εξορκιστη

Το κοριτσάκι που έπαιζε στον εξορκιστη είχε χίλια κακά ….
Πάντως αγύριστο κεφάλι δεν ήταν …