Το καλοκαίρι πάει…

Παει και αυτο το καλοκαίρι …Σχεδόν….