Πολύ δύσκολο να είσαι cheerleader!

Χρειάζεται πολλές περίεργες και -σχεδόν- ακατόρθωτες τούμπες… 

ειδικά αν ξεχνάς να πηδήξεις!