Ανέκδοτο : Η μουσική και τα έπιπλα !!!

Σε ένα σπίτι έβαλαν έπιπλα… Τι έγινε; 

 
– Επιπλώθηκε! 
 
– Σε ένα άλλο έβαλαν μουσική… Τι έγινε; 
 
– ΜΟΥΣΙΚΩΘΗΚΕ!!!