Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο!

Υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι γίγαντας ο αναβάτης… Αν και το πιο πιθανό είναι να είναι μικροσκοπικό το ποδήλατο!