Πως μια αστεία αγγελία περιγράφει την κατάσταση σήμερα…

“Ζητείται Κόρη Βενζινά για σοβαρή σχέση ….”