Πως μια αστεία αγγελία περιγράφει την κατάσταση σήμερα…

«Ζητείται Κόρη Βενζινά για σοβαρή σχέση ….»