Για να μαθαίνουμε να κλίνουμε και κανένα ρήμα …

Για να μαθαίνουμε να κλίνουμε και κανένα ρήμα…-Εγώ μεθώ…

 

-Εσύ μεθές… ή τζάμπα πίνω ;