Το εγκεφαλικό …. (αστειάκι)

Γιατί οι Έλληνες βουλευτές δεν παθαίνουν εγκεφαλικό ;

-Γιατί το εγκεφαλικό προυποθέτει εγκέφαλο…