Και τα πουλιά νοιάζονται για την εμφάνισή τους!

Κοιτάζονται τα πουλιά στον καθρέφτη, δεν τους αρέσει κάτι στον εαυτό τους και… το βελτιώνουν αμέσως!